Powered by Blogger.

free Download Modul jurumiyah basa Sunda

{الكَلاَمُ}
Ari ngaran kalam  الكلام                                                         
       هو             Ari ngaran kalam ceuk ahli nahwu اللفظ                                                             Kahiji lafad
Ari palanggaran lafadh
            هو الصّوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية
            Hartina : soara anu ngurung kana salah sahiji hurup ejah ajahan anu 28:
            Contona : زيد 
Ari lafad kabagi dua bagian nyaeta :
1.      Lapad musta’mal ( مستعمال )
Ari palanggaran lapad anu musta’mal nyaeta  هو اللّفظ أطلق ويراد به المعنى
Hartina : Lapad anu di mutlakeun anu di maksud ku itu lapadteh harti
Contona : زيد
2.      Lapad muhmal ( محمال )
Ari palanggaran lapad muhmal nyaeta :  هو اللّفظ أطلق ولايراد به المعنى       

            Hartina : Lapad anu di mutlakeun jeung teu di maksud ku itu lapadteh harti

                        Contona : كلف   ,  ديز 
والمراكب                                               Kadua murokab
Ari palanggaran murokab nyaeta :
                                                      ما تراكب من كلمتين فأكثر                                                                                                                          
Hartina : perkara anu parangkep paling saeutik dua kalimah atawa leuwih loba
            Contona : قام زيد             , زيد قائم 
Ari murokab kabagi tilu  bagian nyaeta :
1.      Murokab Idofie ( مركب إضافى ) nyaeta ngahijikeun dua kalimah jeung katetepan I’robna dina ka hijina Contona : جاء عبد الله 

2.      Murokab majzi ( مركب مجزى ) nyaeta ngahijikeun dua kalimah jeung katetepan I’rbna dina ka duana Contona : بعلبك
3.      Murokab Isnadi ( مركب إسنادى ) nyaeta fil fa’il mubtada khobar
Contona : قام زيد             , زيد قائم
Ari murokab isnadi kabagi dua bagian nyaeta :
1. Murokab lafdhi ( مراكب اللفظى ) contona : قام زيد             , زيد قائم
2. Murokab ma’nawi ( مراكب المعنوى ) Contona : إضرب  
المفيد                                         Ka tilu mufid
Ari palanggaran Mufid nyaeta :
            ما أفاد فائدة تامة بحيث يحسن سكوت من المتكلم وسامع عليها
 Hartina : Perkara anu mere paedah kalawan faedah anu sampurna sakira pantes repeh anu ngomong jeung anu ngadengekeun nana.
            Contona : قام زيد  , زيد قائم  , إن قام زيد قام عمر 
با الوضع                                Sarta bahasa Arab
وأقسامه                                                Ari babagian kalam
eta ثلاثة                                                  Aya tilu
إسم                                              Kahiji juz kalam isim  
Ari palanggaran isim nyaeta :
            كلمة دالت على معنى بنفسها ولم تقترا بأزمنة ثلاثة وضعا
Hartina : Kalimah anu nuduhkeun kana ma’na kudirina sarta teu di barengan ku  jaman anu tilu Contona : زيد 
وفعل                                        Kadua juz kalam fiil
Ari palanggaran fiil nyaeta :
            كلمة دالت على معنى بنفسها واقترنت بأزمنة ثلاثة وضعا
Hartina : Kalimah anu nuduhkeun kana ma’na ku dirina sarta di barengan ku jaman
anu tilu nyaeta jaman eunggeus , eukeur jeung bakal Contona : ضرب
وحرف                                    Ka tilu juz kalam haraf
            Ari palanggaran haraf nyaeta :
            كلمة دالت على معنى بغيرها
            Hartina kalimah anu nuduhkeun kana ma’na ku liana :
            Contona : , و , إن 
جاء لمعنى                                     Geus datang ieu si haraf kalawan mawa harti
            Tegesna bahwa si haraf moal bisa mawa harti di mana teu di hijikeun jeung kalimah anu sejen. 
فالإسم                                 Maka ari isim
 etaيعرف                                       Bisa di kanyahokeun ieu isim
بالخفض                                             Ku jeer tung-tung
Ari sabab isim di jeerkeun nyaeta ku tilu perkara :
1.      Ku haraf jar Contona : بسم الله 
2.      Ku idofat Contona : عبد الله
3.      Ku tabe’ Contona : مررت بزيد العاقل 
والتّنوين                                                       Jeung ku tanwin
Ari palanggaran tanwin nyaeta :
            نون ساكنة تلحق اخر الإسم لفظا لا رتبة
            Hartina : Nun anu paeh anu cicing dina tung-tung kalimah isim dina lafadna heunteu dina tulisannana Contona : زيد
Ari tanwin kabagi opat bagian nyaeta :
1.      Tanwin Tamkin ( تنوين التمكين  ) nyaeta setiap tanwin anu aya dina kalimah isim anu mu’rob Contona :زيد
2.      Tanwin Tankir ( تنوين التنكير  ) nyaeta setiap tanwin anu aya dina kalimah isim anu mabni  Contona : صه  , سيبويه 
3.      Tanwin Mukobalah ( تنوين المقابلة ) nyaeta setiap tanwin anu aya dina jama muanats salim Contona : جاء مسلمات  
4.      Tanwin ‘iwad ( تنوين العوض  ) Nyaeta tanwin gaganti
Ari tanwin ‘iwad kabagi tilu bagian nyaeta :
1.      “Iwadon anil jumlah ( عوضا عن الجملة ) nyaeta tanwin anu jadi gaganti tina jumlah 
        Contona : يومئذ عن النعيم Asalna يوم إذ ترون الجحيم عن النعيم
2. ‘Iwadon anil kalimah  (   عوضا عن الكلمة) nyaeta Tanwin anu jadi gaganti tina   
     kalimah  Contona : كلّ له قانتون   Asalna كلّ إنسان له قانتون 
3.‘Iwadon anil harfie (عوضا عن الحرفى  ) nyaeta Tanwin anu jadi gaganti tina haraf 
      Contona : غواز  Asalna غوازي 
ودخول الألف وللام                                                   Jeung ka asupan alif elam
Ari alif elam kabagi tilu bagian nyaeta :
1.      Alif elam lita’rif ( لتعريف ) Ari alif elam lita’rif kabagi dua bagian nyaeta :
1.      Alif elam lilistidrok ( للإستدراك ) nyaeta alip elam anu meakeun sakabehna  Contona : الإنسان 
2.      Alif elam lilahdi ( للعهد )
Ari alif elam lilahdi kabagi tilu bagian nyaeta :
1.      Lil’ahdi dihni ( للعهد دهني  ) nyaeta anu geus aya dina jero hate
Contona : الرجل
2.      Lil’ahdi dikri ( للعهد ذكرى  ) nyaeta nyaritakeun dei perkara anu geus di caritakeun Contona : فالإسم يعرف 
3.      Lil’ahdi hudur ( للعهد حضور  ) Nyaeta anu hadir dina waktu ayeuna
Contona : اليوم 
2.      Alif elam jaidah ( زائدة ) Ari alif elam jaidah kabagi dua bagian nyaeta :
1.      Alip elam jaidah lajimah ( زائدة لازمة ) nyaeta alip elam panambah tapi mesti ayana Contona : الدين  ,  اللات    , الأن 
2.      Alip elam jaidah ghoer lajimah ( زائدة غير لازمة ) Nyaeta alip elam panambah anu teu mesti ayana saperti dina darurat syi’iran
           ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
3. Alif elam maosul ( ال   موصول  ) nyaeta anu aya dina sifat shorihah nyaeta  
   isim fa’il ,isim maf’ul . Contona : الضارب  , المضروب 

bab-bab selengkapnya  bisa anda download dibawah :


         1. BabKalam        2. bab I'rob

        3. Ma'rifatul I'rob

        4. BabFail-BabDzona

        5. BabMansubat_Mahfudzoh


sukron, telah mendownloadnya semoga bermanfaat. Amin
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
4 Komentar untuk "free Download Modul jurumiyah basa Sunda"

Assalaamu'alaikum, ustadz boleh minta di upload lagi file PDF nya dari bab Ma'rifatul "irob sampai akhir,, soalnya file terhapus

Reupload donk tolong perbaiki link no 3-5 GK bisa d download

Syukron telah mengomentari tautan blog ini, Insya Alloh jadi refleksi menuju berkemajuan

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top